Dobrodošli u novi internet blog o prirodnoj i arheološkoj baštini na području Hercegovine

Uređivanje i objavljivanje ovog portala rezultat je općenitog nedostatka medijskih i internetskih prostora koji se bave isključivo opisom prirodne i arheološke baštine (fosili, minerali, kristali, biljke, životinje, arheološki nalazi i slično) vezano za prostore Bosne i Hercegovine, a posebice Hercegovine. Stoga, je ovaj portal namijenjen ponajvise svim ljubiteljima prirode, prirodoslovcima, arheolozima, geolozima, biolozima, geografima, kao i svima onima koji se kroz hobi ili iz proste znatiželje interesiraju za prirodne i arheološke zanimljivosti.

Mr.sc. Goran Glamuzina, dipl.ing.geologiječetvrtak, 17. veljače 2011.

PALEONTOLOGIJA; FOSILNA FLORA_srednji eocen_Čitluk (JZ Hercegovina)

EOCENSKA FOSILNA FLORA _lokalitet Garišta_sjeverno od Čitluka

Da je nekad davno, negdje u razdoblju srednjeg eocena (prije 40ak miliona god.), na širem području Čitluka i Brotnja bivalo toplo sutropsko plitko more, to nam već dokazuju brojni fosili vrsta školjaka, puževa, ježinaca i sl.pronađeni na ovom području. Svi ovi fosili čine predstavnike makro-faune i mogu biti dobar pokazatelj nekih određenih uvjeta u okolišu u doba kad su živjeli. No, fosili biljaka, vidljivih golim okom tj. makro-flora  uistinu čini pravu dragocijenost za spoznaju o okolišu iz tog vremena, pri čemu se direktno iz nje može saznati kakva je klima bila te da je u blizini moralo biti kopno.

Slika 1. Dio pronađene fosilne flore na lokalitetu Garišta (isječak AutoCad-a - crni linija=1cm )

Fosilna flora, dosad prikupljena, na području Čitluka iz žućkastih laporovitih naslaga u krovini starog boksitnog ležišta na lokalitetu Garišta, predstavljena je s izrazitom dominacijom izduženih listova, odprilike u rasponu dužine oko 5-10 cm. Po svojoj formi i izgledu, s karakterističnom jako odebljalom središnjom žilom i vrlo slabo zamijetljivim paralelnim horizontalnim žilicama koje su okomite na ovu glavnu središnju žilu, ovi fosilni listovi bi mogli pripadati nekoj vrsti iz familija erika (Ericaceae) ili mirti ( Myrtaceae ). Mirte (mrče) su zimzelene grmolike, ili s niskim stablom, biljke tipične za sutropsko tropska, i dijelom mediteranska područja. Detaljnijom analizom izgleda ovih listova pokazuje se mogućnost da bi pojedini fosilni listovi mogli biti i neke vrste eukaliptusa, biljke koja danas raste jedino u Australiji i okolnim otocima Indonezije. No, ova stavka svakako treba biti još ispitana i istražena daljnjim stručnim analizama.U slučaju pak da se radi o familiji erika, jako velika sličnost postoji s rodom Andromeda sp.
Slika 2. Dio pronađene fosilne flore na lokalitetu Garišta ( isječak AutoCad-a - crni linija=1cm )

U prikazanim slikama (sl.1 i sl.2) imena rodova i familija su data prema dosadašnjoj autorovoj determinaciji na osnovu usporedbe sa brojnim kako današnjim izgledom listova tako i fosilima biljaka iz BiH, Hrvatske, Srbije, Češke, Mađarske itd., i to uglavnom preko raznih pronađenih web članaka i stranica. Osim ovih listova, zapaženi su pronalasci fosilnih listova roda Comptonia sp, grmolike biljke koja se danas u prirodi nalazi u istočnim dijelovima sjeverne Amerike. Osim ovih svih navedenih taksona unutar cijelokupne fosilne flore iz eocenskih laporovitih naslaga okolice Čitluka, dolaze još i neki drugi oblici koji zasad nisu sa sigurnošću određeni ili za njihovu odredbu još treba daljnja analiza i proučavanje. Možda posebno zanimljivi su nalazi nekoliko fosilnih cvjetova ili pak plodova. Sve u svemu, samo i ovaj jedan dio pronađene flore ukazuje na vrijednost i značaj ovih fosila pri svakoj budućoj rekonstrukciji paleoklime, paleovegetacije i paleokoliša ovog dijela Hercegovine u razdoblju srednjeg eocena.