Dobrodošli u novi internet blog o prirodnoj i arheološkoj baštini na području Hercegovine

Uređivanje i objavljivanje ovog portala rezultat je općenitog nedostatka medijskih i internetskih prostora koji se bave isključivo opisom prirodne i arheološke baštine (fosili, minerali, kristali, biljke, životinje, arheološki nalazi i slično) vezano za prostore Bosne i Hercegovine, a posebice Hercegovine. Stoga, je ovaj portal namijenjen ponajvise svim ljubiteljima prirode, prirodoslovcima, arheolozima, geolozima, biolozima, geografima, kao i svima onima koji se kroz hobi ili iz proste znatiželje interesiraju za prirodne i arheološke zanimljivosti.

Mr.sc. Goran Glamuzina, dipl.ing.geologijepetak, 11. ožujka 2011.

PALEONTOLOGIJA; Eocenski koraljni greben kod Čerina ( jugozap.Hercegovina)

FOSILI KORALJA, MEKUŠACA I MORSKIH PASA_srednji eocen;

Slika 1. Izgled područja oko sela Čerin prije 45-40 miliona godina

U okviru opisa eocenskih fosila šire okolice Čitluka, posebnu pažnju plijene brojni i raznovrsni fosili prikupljeni u bližoj okolici sela Čerina koji se nalazi oko 7 km sjeverozapadno od Čitluka. Ovi fosili, iako srednjeocenske starosti, nisu uopće vezani za ležišta i kopove boksita, već su prisutni uz sjeverne rubove izduženog čitlučko-čerinskog polja. Uz ovaj rub počevši od gornjo-ograđeničkog dijela polja prema sjeverozapadu do Gornjih Hamzića protežu se padine od sivkastog laporovitog vapnenca visine do 12ak m, koji doslovno obiluju fosilima školjaka, puževa, koralja, ježinaca i ponekih rijeđih specifičnijih fosila. Svi ovi fosili sa svojim karakteristikama i načinom života, sugeriraju na to da se na ovom području nalazilo sutropsko vrlo plitko more s mjestimičnim pravim koraljnim grebenima uz i okolo kojih su živjele mnoge vrste školjki, puževa, ježinaca i riba ( slike 2 i 3).

Slika 2. Dio fosilne faune srednjeg eocena s područja sela Čerin ( isječak AutoCad-a, crna linija=1cm)


Slika 3. Dio fosilne faune srednjeg eocena s područja sela Čerin ( isječak AutoCad-a, crna linija=1cm)

Upravo nedavno otkriveni, prethodno spomenuti 'specifičniji fosili' možda pripadaju fosilima riba i to ostacima zubi od morskih pasa iz reda Pristiophoriformes ili pak reda Sclerorhynchiformes. Ovi prvi su poznatiji i kao morski psi ''pilani'' koji imaju tanku izduženu njušku u obliku mača s puno malih zubica na bocnim stranama te izduzene njuske. Do ove mogućnosti došlo se dugotrajnom usporedbom i pregledom razne literature zbog neobičnog oblika ovih fosila. Oni su dosta malih dimenzija, tanki i izduženi do nekih max. 7 cm, ali odlikuju se neobičnom nazubljenošću rubova i kristalizirano-koščatom strukturom ( slike 4,5,6 i 7). Upravo ove osobitosti izdvajaju ove teškozamijetljive fosiliće od ostalih fosila iz ovih stijena jer se radi o fosilima kralješnjaka. Navedene odredbe u svakom slučaju nisu još konačne zbog daljnje detaljnije analize ovih fosila ili mogućeg pronalaska nekih većih dijelova, pa čak i fosilnih skeleta- ukoliko je uistinu riječ o ribama.
Slike 4,5,6 i 7. Pronađeni fosili mogućih zuba morskih pasa 'pilana'

Od ostalih značajnijih fosila mogu se izdvojiti vrlo brojni solitarni i kolonijski koralji, pri čemu se pojedini solitarni koralji odlikuju dosta velikim dimenzijama. Zatim, tu su vrlo zanimljivi fosilni ježinci, među kojima se izdvaja rod Rhabdocidaris, koji je imao specifične debele bodlje. Od mekušaca specifičnu životinjsku zajednicu činili su ekstremno brojni pateloidni puževi ( slični današnjim priljepcima, ali dosta veći i sa drugačijom ljušturicom), brojni sitni školjkaši rodova Pecten i Chlamys, te rodovi puževa Globularia. Pojedinačni nalazi dijelova fosilne flore ukazuju na blizinu obale obrasle dijelomicno sutropskim biljem, te djelomicno crnogoricom.

Nema komentara:

Objavi komentar