Dobrodošli u novi internet blog o prirodnoj i arheološkoj baštini na području Hercegovine

Uređivanje i objavljivanje ovog portala rezultat je općenitog nedostatka medijskih i internetskih prostora koji se bave isključivo opisom prirodne i arheološke baštine (fosili, minerali, kristali, biljke, životinje, arheološki nalazi i slično) vezano za prostore Bosne i Hercegovine, a posebice Hercegovine. Stoga, je ovaj portal namijenjen ponajvise svim ljubiteljima prirode, prirodoslovcima, arheolozima, geolozima, biolozima, geografima, kao i svima onima koji se kroz hobi ili iz proste znatiželje interesiraju za prirodne i arheološke zanimljivosti.

Mr.sc. Goran Glamuzina, dipl.ing.geologijeponedjeljak, 21. ožujka 2011.

PALEONTOLOGIJA; fosilni tragovi kornjače

FOSILNI TRAGOVI KORNJAČE_srednji eocen_Gornji Veliki Ogradjenik

U nastavku opisa 'obilatih' fosilnih nalaza iz srednjeeocenskih sedimenata područja Čitluka, neizostavni i jako značajni su otkriveni fosilni tragovi kornjače u jednom starom boksitnom površinskom kopu u Gornjem Velikom Ograđeniku. Uz ranije opisane i predočene fosilne zubiće morskih pasa, tj.riba, ovi fosilni tragovi su također predstavnici fosila kralješnjaka, što ih time čini vrlo značajnim. Prvim uočavanjem i promotrenjem ovih malih udubina, nije se odmah dalo naslutiti o čemu se radi jer morfološki izgledaju kao obične pukotine. No, daljnjim malo boljim promotrenjem zapaža se ponavljanje kratkih izduženih udubljenja koji su većinom s 2 a negdje s 3 kraka ( slike 1,2 i 3).


Slike 1,2 i 3. Mogući fosilni otisci kornjače

Promatrajući cijelu površinu ovog sloja vidi se da na njemu ne postoje nikakve pukotine nastale mehaničkim, erozivno-korozivnim ili sličnim putem osim ovih 'čudnih' udubljenja. Kako se odmah ispod ovog sloja nalazi veliki sloj s izraženim pukotinama isušivanja i brojnim ihnofosilima raznih beskralješnjaka ( slika 4), što sve ukazuje na jedan izraziti morski plićak koji je povremeno bio na suhom. To potvrđuje i brojni pronađeni plitkovodni fosili školjaka, puževa kao i vrlo lijepo očuvanog obalnog ježinca (slika 5). U takvom okolišu prije nekih 45-40 miliona godina ovdje je egzistirao bujan tropski priobalski život u kojem su postojale i kornjače kao i drugi 'zasad neotkriveni' gmazovi, ribe ili manji sisavci.

Slika 4. Srednjeeocenska ploha s vidljivim pukotinama isušivanja

Slika 5. Fosilni ježinac pronađen na plitkovodnoj plohi s prethodne slike

Da se najvjerovatnije radi o fosilnim tragovima kornjače pokazala je usporedba s brojnim sličnim pojavama koje su opisane u znanstvenim člancima.
Osim malih dvostrukih udubljenja uz njih se nalaze i izdužena linijska udubljenja koja bi mogla biti otisci repa ili nekog drugog dijela kornjače. Kako ovi nalazi nisu još detaljno i stručno istraženi ostaje najvjerojatnija pretpostavka pripadnosti ovih tragova kornjačama.

Nema komentara:

Objavi komentar