Dobrodošli u novi internet blog o prirodnoj i arheološkoj baštini na području Hercegovine

Uređivanje i objavljivanje ovog portala rezultat je općenitog nedostatka medijskih i internetskih prostora koji se bave isključivo opisom prirodne i arheološke baštine (fosili, minerali, kristali, biljke, životinje, arheološki nalazi i slično) vezano za prostore Bosne i Hercegovine, a posebice Hercegovine. Stoga, je ovaj portal namijenjen ponajvise svim ljubiteljima prirode, prirodoslovcima, arheolozima, geolozima, biolozima, geografima, kao i svima onima koji se kroz hobi ili iz proste znatiželje interesiraju za prirodne i arheološke zanimljivosti.

Mr.sc. Goran Glamuzina, dipl.ing.geologijepetak, 31. kolovoza 2012.

FOSILNE RIBE I FOSILNI POTENCIJAL NEUMSKOG KRAJA

FOSILNA RIBA KREDNE STAROSTI, OSTALI FOSILI I ARHEOLOŠKI PREDMETI KAO MAMAC POSJETI NEUMSKOM MUZEJU;


Tijekom proljeća ove godine (2012) od strane mještana sela Kolojanj na krajnjem sjeveru neumske općine otkriveni su fosili riba pri čemu je jedan primjerak cjelovito sačuvane fosilne ribe doniran i smješten u prostorijama muzeja u Neumu. Nakon ovog otkrića fosila i fosilnog nalazišta koje je obišlo i mnoge medije ( http://www.vecernji.ba/vijesti/iskapajuci-kamenje-dvorisni-zid-otkrili-fosile-riba-morskih-pasa-clanak-397837 ) načinjen je posjet ovom lokalitetu radi utvrđivanja karaktera samog fosilnog nalazišta kao i mogućeg pronalaska još nekih fosila. Tijekom malo dužeg lokalnog 'saznavanja' moguće lokacije nalazišta, na način prepuštenosti vlastitom traganju i odlučivanju kojim smjerom tražiti lokalitet, on je na svu sreću pronađen u okolici navedenog sela. Sama lokacija tj.fosilno nalazište ima moglo bi se reći skriveni položaj, čija se točna pozicija ovdje neće otkrivati prvenstveno radi očuvanja nalazišta od moguće devastacije  nestručnih osoba a time i očuvanja lokaliteta sa svojim prisutnim fosilnim sadržajem daljnjem znanstveno-stručnom ispitivanju. Riječ je o malom dijelu površine terena na kojem se prostiru izdanci gornjokrednog pločasto-laporovitog vapnenca turon-mastrihtske starosti. Da ova lokacija sadrži možda i pravo obilje fosilnih riba dokazuje i to da je prilikom dolaska na ovo mjesto u prvim minutama pregledavanja ovih pločastih vapnenaca pronađena još jedna fosilna riba, koja doduše nije toliko očuvana kao primjerak u neumskom muzeju. No, ono čime još ovaj lokalitet plijeni pažnju jesu specifični oblici u stijenama koji su zaobljeni, elipsoidni pa i sferični koji su poznatiji pod nazivom konkrecije ili nodule, pri čemu je ovdje riječ o najvjerojatnije kremenim ili silicijskim nodulama. Mnogima je poznat pronalazak ovakvih stjenskih oblika - nodula kod Vrgorca u formi gotovo savršenih kugli - nakon čega su postale svojevrsna turistička atrakcija Vrgorca i državni visoko zaštićeni prirodni oblici. Nodule pak koje smo pronašli ovdje kod sela Kolojanj tek su preliminarno analizirane što govori o velikom potencijalu ovog lokaliteta i to potencijalu pronalaska fosila mnogih ostalih vrsta riba, kao i drugih kralješnjaka (gmazova ?) ali i zasigurno potencijala pronalaska većih sferičnih nodula koje ne bi bile nimalo manje atraktivne negoli su to sad već naveliko poznate vrgoračke nodule. Jedna takva fantastično zaobljena nodula s izgledom 'velikog jajeta' ili velikog elipsoida koja je nađena ranije kad i cjelovito očuvana fosilna riba danas stoji izložena u neumskom muzeju. Nakon posjete i samom muzeju u Neumu može se kazati kako on predstavlja jedan izuzetno vrijedan objekat za posjetiti i vidjeti izloške u kojem su pored navedenih fosila iz nalazišta Kolojanj, izloženi i drugi pronađeni fosili iz okolice Neuma, ali i arheološki predmeti od neprocijenjive vrijednosti i to iz razdoblja prapovijesti ( kamenog, brončanog i željeznog doba), rimljana (antike), ranog kršćanstva, srednjeg vijeka sve do nedavne povijesti ovog dijela Hercegovine ( http://www.zupa-gospeodzdravlja.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=169 ). U nastavku se prikazuju slike s fosilnog nalazišta riba  i silicijskih nodula kredne starosti kod sela Kolojanj, te slike pojedinih izložaka neumskog muzeja.

pogled s područja sela Kolojanj prema delti Neretve na jugozapad

pogled s područja sela Kolojanj prema delti Neretve na jugozapad-zumirano

pogled na sjevernu strmu stranu planine Žabe s izraženom ogromnom ravnom plohom (slojem) vapnenca kredne starosti

izgled stijena na nalazištu fosilnih riba kod sela Kolojanj ( pločasti laporoviti vapnenci gornjokredne starosti)

fosilna riba otkrivena početnim pregledom stijena s prethodne slike (vidljiv pozitivan i negativan otisak iste/jedne ribe)

fosilna riba 

malo lošiji snimak foraminifera u ovim stijenama - najvjerojatnije - rod Keramosferina -koja ukazuje na sami vrh krede - mastriht

presjeci gornjokrednih školjkaša rudista u neposrednoj blizini fosilnog nalazišta

jedna od velikih silicijskih nodula (konkrecija) u formi spljoštenog elipsoida

ista konkrecija

pogled na presjek jedne druge nešto manje konkrecije

fino zamijetljivi presjeci dvije izdužene konkrecije od kojih je lijeva oblikom više vidljiva

još jedan presjek silicijske konkrecije (nodule)

mali fosilni list (dužina oko 3,5 cm) nađen u stijenama s fosilnim ribama

prostor ispred Crkve Gospe od Zdravlja u Neumu u sklopu koje se nalazi vrlo vrijedan muzej

cjelovito očuvana fosilna riba iz Kolojanja - dužina oko 23 cm (moguće da se radi o rodu Scombroclupea kakve su slične nađene u sličnim gornjokrednim pločastim sedimentima na otoku Hvaru)

ogromna elipsoidno kružna konkrecija promjera>25 cm također iz Kolojanja

neki od srednjeeocenskih puževa 

dijelovi srednjeeocenskih puževa

nije riječ o biljkama već o presjecima srednjeeocenskih fosila foraminifera - tzv.numulita

neke školjke (vjerojatno rod Lucina) takođe srednjeeocenske starosti

neke školjke (vjerojatno rod Lucina) takođe srednjeeocenske starosti

mali fosilni ježinac ( starost i rod ?)

nisu biljke već dijelovi navedenih gornjokrednih izumrlih školjki tzv.rudisti - koji su imali specifičan cijevasto-tubasti oblik


još neki primjerci rudista

dijelovi rudista

uzdužni presjek ljušture rudista

plitko udubljeni kanalići - vjerojatno fosilni tragovi kretanja - tzv.ihnofosili

ihnofosil ili rudistizduženi donjoeocenski tzv.foraminiferski vapnenac s vidljivim presjecima zbijenih brojnih foraminifera - spojen s kristalom kalcita (CaCO3)

srednjeeocenski fosili

srednjeeocenski fosili


srednjeeocenski fosili s fosilom lista priobalne suptropske vrste smokve (Ficus) ili neke druge suptropske grmolike biljke koja je rasla ovdje prije više od 40 milijuna godina

pobliže

isti izlošci

 prapovijesni vrlo vrijedni pronalasci

 prapovijesni vrlo vrijedni pronalasci

 prapovijesni vrlo vrijedni pronalasci

 prapovijesni vrlo vrijedni pronalasci

 prapovijesni vrlo vrijedni pronalasci

 rekostruirani grob ilirskog ratnika s istražene velike ilirske gomile u Podžablju (podno planine Žabe)

rekostruirani grob ilirskog ratnika s istražene velike ilirske gomile u Podžablju (podno planine Žabe)

dijelovi ilirskih kopalja i bodeža

zaleđe Neuma - pogled na jug ( tipični mediteranski okoliš )

zaleđe Neuma - pogled na jug
Nema komentara:

Objavi komentar