Dobrodošli u novi internet blog o prirodnoj i arheološkoj baštini na području Hercegovine

Uređivanje i objavljivanje ovog portala rezultat je općenitog nedostatka medijskih i internetskih prostora koji se bave isključivo opisom prirodne i arheološke baštine (fosili, minerali, kristali, biljke, životinje, arheološki nalazi i slično) vezano za prostore Bosne i Hercegovine, a posebice Hercegovine. Stoga, je ovaj portal namijenjen ponajvise svim ljubiteljima prirode, prirodoslovcima, arheolozima, geolozima, biolozima, geografima, kao i svima onima koji se kroz hobi ili iz proste znatiželje interesiraju za prirodne i arheološke zanimljivosti.

Mr.sc. Goran Glamuzina, dipl.ing.geologijeponedjeljak, 24. siječnja 2011.

GEOLOŠKA KARTA HERCEGOVINE

Općenito o geologiji i stijenama Hercegovine:
Na samom početku ovog bloga upoznat ćemo se s geološkim osobinama područja Hercegovine, tj. kakve su stijene prisutne u Hercegovini i kakve karakteristike imaju. Za sami početak priložena je geološka karta dijela Hercegovine i to najviše središnjeg dijela a karta je isječak iz geološke karte BiH mjerila 1:300 000 ( ČIČIĆ, 2002). Na karti se jasno vidi dominacija zelenih nijansi koje označavaju stijene mezozojske i to kredne starosti, dok su plave boje također stijene mezozoika - jure, a narandžaste crvene i smeđe stijene mlađe kenozojske starosti i to paleogena i neogena. Bijela boja su najmlađe tzv.kvartarne tvorevine ili nanosi a nalaze se uglavnom unutar polja i riječnih dolina. Sve ove stijene spadaju u sedimentne stijene, te stoga možemo zaključiti da je gotovo cijela Hercegovina građena od sedimentnih stijena i naslaga. Zbog čega je ovo važno što će se vidjeti u nastavku bloga, pa zbog toga što se fosili gotovo isključivo pronalaze u sedimentnim tipovima stijena, te je time Hercegovina na jedan način ogroman potencijalni poligon za pronalaženje fosila.

Nema komentara:

Objavi komentar