Dobrodošli u novi internet blog o prirodnoj i arheološkoj baštini na području Hercegovine

Uređivanje i objavljivanje ovog portala rezultat je općenitog nedostatka medijskih i internetskih prostora koji se bave isključivo opisom prirodne i arheološke baštine (fosili, minerali, kristali, biljke, životinje, arheološki nalazi i slično) vezano za prostore Bosne i Hercegovine, a posebice Hercegovine. Stoga, je ovaj portal namijenjen ponajvise svim ljubiteljima prirode, prirodoslovcima, arheolozima, geolozima, biolozima, geografima, kao i svima onima koji se kroz hobi ili iz proste znatiželje interesiraju za prirodne i arheološke zanimljivosti.

Mr.sc. Goran Glamuzina, dipl.ing.geologiječetvrtak, 20. siječnja 2011.

PALEONTOLOGIJA; fosili Gradnića kod Čitluka_srednji eocen


 EOCENSKI FOSILI ČITLUKA - 2.dio. LOKALITET GRADNIĆI

Lokalitet tj.nalazište Gradnići nalazi se oko 1 km istočno od naselja Čitluk. Ovdje se nalazi jedan napušteni ogromni boksitni površinski kop u kojem se može u vertikalnom slijedu preko 50m pratiti razvoj fosilifernih srednjoeocenskih laporovito-pjeskovitih sedimenata. Dimenzijama je ovo najveći otvoreni kop na cijelom području Čitluka, te kao takav na svojevrstan način predstavlja doslovce otvorenu geološku knjigu razvoja eocena u krovini eksploatiranog boksita. Osnovna karakteristika ovdje pronađenih fosila jest vrlo velika bioraznolikost. Pri tome je u donjim serijama sedimenata prisutna fosilna fauna i fosilno biljno trunje, pa čak i tanki ugljeni proslojak koji ukazuju na jedan mirni vodeni plitkomorski okoliš s nešto sniženim udjelom kisika i soli, dok se prema gore povećava udio fosila karakterističnih za pravi morski topliji okoliš s više kisika i soli. Na slici gore prikazan je samo dio pronađenih fosila, gdje su vrste Lucina saxorum, Cytherea rhomboidea, Miltha bovensis i Diastoma costellatum prisutne u donjim serijama, a ostale vrste u gornjim serijama. Kolonijalni koralji Stylomadrepora madreporacea i Columactinastrea cf. rennensis, kao i solitarni koralji Pattalophyllia dalmatina i Chevalieriphillya costata jasni su pokazatelji pravog plitkomorskog okoliša s prosječnom temperaturom vode iznad 18 st.C. Zanimljivo je da solitarni koralj Stephanosmilia d'achiardi dolazi unutar središnjeg debljeg sloja, s obiljem primjeraka a ispod i iznad gotovo nedostaju.
Lokaltitet Gradnići u paleontološkom smislu sigurno predstavlja jedno od najznačajnih mjesta za bilo kakvo buduće proučavanje eocenskih fosila i sedimenata. Gotovo svaki posjetitelj ovog lokaliteta samo malo oštrijim pogledom može pronaći neki od fosila jer su gotovo sve stijene s fosilima nakon eksploatacije boksita odložene odmah uz i okolo jame. Kako je brojnost različitih vrsta fosila ovdje velika moguć je daljnji pronalazak nekih potpuno drugačijih oblika ili vrsta fosila.  

Nema komentara:

Objavi komentar